Raspberry Pi CPU温度確認

スポンサーリンク
スポンサーリンク

vcgencmd measure_tempでCPU温度表示
vcgencmd measure_voltsで電圧が表示される

pi@raspberrypi:~ $ vcgencmd measure_temp
temp=39.5'C
pi@raspberrypi:~ $ vcgencmd measure_volts
volt=1.2000V